Executie

Helaas lukt het lang niet altijd om via een incassobureau een factuur te innen. De enige stap die je nu nog kan zetten is naar de rechtbank stappen. Dit kan enkel met de hulp van een deurwaarder. Deze is als enige in Nederland erkend om een incassotraject via de rechtbank uit te voeren. De rechter zal uitspreken dat een debiteur officieel in gebreken is en er een executie uitgevaardigd mag worden. Dit is de laatste stap in het incassotraject via een deurwaarder. Het moment is dan eindelijk daar dat je geld geint mag worden.

Executie verloopt via een deurwaarder

Een executie mag alleen uitgevoerd worden door een deurwaarder. Dit betekent eigenlijk dat het vonnis officieel is uitgesproken. De deurwaarder mag nu beslag leggen op verschillende zaken. Dit kan een loonbeslag, bankbeslag of zelfs beslag op onroerende zaken. Helaas lukt het lang niet altijd om het volledige bedrag te innen. Soms kan slechts een deel verhaald worden en in mindering gebracht worden op de schuld. Een vonnis van de rechtbank is in Nederland 20 jaar geldig. Mocht de debiteur op een later moment wel ineens over geld beschikken dan kan de executie alsnog uitgevoerd worden. Het executietraject is pas officieel afgerond als alles geïncasseerd is.

Begin eerst met een minnelijk incasso traject

Voordat het zover is dat je naar de deurwaarder moet stappen ga je eerst voor een minnelijk incasso traject. Dit is eigenlijk de allereerste stap die je moet nemen als een factuur niet voldaan wordt. Officieel betekent dit dat je een aanmaning verstuurt naar een niet betalende klant. Je laat hiermee officieel weten dat een klant in gebreke is. Het minnelijk incasso traject moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Als je dit niet juist gedaan hebt dan kan je nog niet naar de deurwaarder stappen.

Laat het minnelijk incasso traject door een incassobureau uitvoeren

Wil je zeker weten dat alles via de regels verlopen is en je recht hebt op een incasso traject via de rechter? Besteed een minnelijk incassotraject dan uit aan een incassobureau. Je weet dan zeker dat alles tot in detail klopt. Daarnaast is het eenvoudiger om de zaak na afloop uit handen te geven aan een deurwaarder. Ze hebben het complete dossier namelijk al klaarliggen. Een minnelijk incassotraject via een incassobureau kan ook meer indruk maken. Vreemde ogen dwingen tenslotte en hierdoor gaat een klant sneller over tot betaling. Informeer gerust over de mogelijkheden via ons incassobureau.